Duke Kunshan University
Suzhou, China

Filial de la 6ta mejor universidad de EEUU en China